Kiintiöityjen kalalajien tuottajahinta heinä-syyskuussa 2020

  • Silakan kokonaishinta (0,22 euroa kilolta) nousi hieman verrattuna hintaan vuoden toisella vuosineljänneksellä (0,21 euroa kilolta).
  • Elintarvikesilakan hinta nousi kolmannella vuosineljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, ja oli 0,78 euroa kilolta. Hinnannousu johtui pääasiassa siitä, että suurin osa elintarvikkeeksi pyydetystä silakasta oli suurempikokoista, 0-koon silakkaa, jonka hinta on korkeampi. Elintarvikesilakan pyyntimäärät vuoden kolmannella neljänneksellä ovat pieniä verrattuna muihin vuodenaikoihin.
  • Rehuksi käytettävän teollisuussilakan hinta nousi kolmannella vuosineljänneksellä 0,19 euroon kilolta.
  • Kilohailin hinta pysyi samana kuin kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja oli 0,19 euroa kilolta.
  • Peratun lohen tuottajahinta laski kolmannella vuosineljänneksellä 5,84 euroon kilolta. Hinta oli alle vuoden 2019 keskihinnan, joka oli 6,07 euroa kilolta.

Tilastojulkistus on luettavissa kokonaisuudessaan verkko-osoitteessa http://stat.luke.fi/kiinti%C3%B6ityjen-kalalajien-tuottajahinnat-hein%C3%A4-syyskuu-2020_fi

Lähde: Luke 4.1.2021