Vuoden 2022 neljännellä kvartaalilla silakan ja kilohailin tuottajahinnat nousivat verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Teollisuussilakan tuottajahinta nousi 31 % ja kilohailin 32 %. Elintarvikesilakan tuottajahinta nousi 15 %.

  • Silakan tuottajahinta oli 0,30 €/kg.
  • Elintarvikesilakan tuottajahinta oli 0,54 €/kg.
  • Rehuksi käytettävän teollisuussilakan tuottajahinta oli 0,25 €/kg.
  • Kilohailin tuottajahinta oli 0,25 €/kg.

Lähde: Luonnonvarakeskus 4.4.2023