Kiintiöityjen kalalajien tuottajahinta loka-joulukuussa 2019

  • Elintarvikesilakan hinta nousi viimeisellä vuosineljänneksellä 0,41 euroon kilolta. Hinnannousu keskittyi erityisesti suurikokoiseen elintarvikesilakkaan, jota käytetään pääasiassa savustukseen.
  • Teollisuussilakan ja kilohailin hinta pysyi samana kuin kolmannella vuosineljänneksellä, ja oli 0,18 euroa kilolta. Valtaosa kilohailisaaliista käytetään rehuksi.
  • Silakan kokonaishinta nousi viimeisellä vuosineljänneksellä 0,22 euroon kilolta, mikä oli hieman korkeampi kuin vuoden 2018 keskihinta, 0,20 euroa kilolta.
  • Lohta saatiin saaliiksi vähän, ja sen hinta kohosi viimeisellä vuosineljänneksellä 8,48 euroon kilolta. Tämä johtui pääasiassa siitä, että saaliiksi saadut lohet kalastettiin ja myytiin Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen tilastoalueelta, jossa hinnat ovat hieman muun maan hintoja korkeammat.

Tietokantataulut

Lähde: Luke 1.4.2020