Vuoden 2015 alussa on alkanut uusi kiintiövuosi ja uuden vuoden saalisseuranta sekä myös otettu käyttöön aluksilla E-logbook-järjestelmä.
Kaikki järjestelmän ja saalisseurannan linkitykset eivät vielä täysin toimi ja tästä syystä kiintiöseurannan tiedot eivät ole ajantasaisia. MMM:n antaman ilmoituksen mukaan seuranta pyritään saamaan ajantasaiseksi mahdollisimman pian. Kiintiöiden ja osakiintiöiden täyttymistä seurataan kuitenkin koko ajan MMM:n ja ELY-keskusten toimesta .