Saimaannorpan suojelemiseksi perustettu Nestorisäätiö palkitsi kunniakirjalla rantasalmelaiset ammattikalastajat Markku Kettusen ja Henna Majurin norppaturvallisten rysä- ja katiskamallien kehittämisestä Saimaalla.

Säätiön mukaan Kettunen ja Majuri ovat lähteneet rohkeasti ja ennakkoluulottomasti hakemaan ratkaisuja saimaannorpan suojelun ja Saimaalla harjoitettavan pyydyskalastuksen yhteensovittamiseen.

Säätiö kehuu palkittujen uraauurtavaa, tärkeää ja vaikuttavaa työtä norpansuojelun hyväksi. Sama työ edistää myös Saimaan uhanalaisten lohikalojen elinoloja.

Nestorisäätiö toivoo Kettusen ja Majurin ratkaisukeskeisen asenteen toimivan innostavana esimerkkinä Saimaalla kalastaville sekä kannustavan laajemminkin käytännöllisten ratkaisujen etsimiseen luonnonsuojelun ja luonnonvarojen käytön yhteensovittamisessa.

Kettusen ja Majurin pitkäjänteinen työ on omiaan edistämään sekä norpan että kalastuselinkeinon jatkuvuutta Saimaalla.

Palkitut ovat olleet mukana kehittämässä kalastuksellisesti tehokkaampaa norppaturvallista rysää. Rysä on norpan kannalta turvallisempi kuin verkko.

Pyydyskehittelyn tuloksena kalastusrajoituksia on lievennetty siten, että norpalta suljetulla rysällä saa norppavesilläkin kalastaa.

Tänä syksynä on kokeilussa Markku Kettusen piirtämä edelleen kehitelty rysämalli.

Kettunen ja Majuri ovat kehittäneet jo vuosien ajan myös hyvin pyytäviä ja helposti käsiteltäviä katiskamalleja ja katiskapyyntimenetelmiä sekä pyrkineet niistä aktiivisesti myös kertomaan.

Tämän työn ansiosta norppaturvallinen katiska varteenotettavana vaihtoehtona verkolle on saanut lisää näkyvyyttä ja herättänyt kiinnostusta niin vapaa-ajan kuin ammattikalastajienkin keskuudessa.

Nestorisäätiön perusti kuopiolainen metsänhoitaja Arto Frey. Säätiön ensisijainen tarkoitus on edistää ja tukea saimaannorpan suojelu- ja tutkimustyötä.

Lähde: Itä-Savo 3.10.2017