Maa- ja metsätalousministeriö myöntää erityisavustuksia kalatalouden edistämishankkeisiin. Avustuksia myönnetään hankkeisiin, jotka edistävät kalastusharrastusta, kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa. Hakemuksia voi jättää 31.1. klo 16.15 saakka.

Etusijalla ovat hankkeet, joiden tulokset palvelevat mahdollisimman laajasti kalastonhoitomaksun suorittaneita. Eduksi katsotaan myös, jos hanke edistää kansallisen kalatiestrategian, lajikohtaisten hoito-ohjelmien tai vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian tavoitteita.

Vuoden 2023 haussa painotetaan seuraavia asioita:

  • Luontaisten kala- ja rapukantojen monimuotoisuuden turvaaminen (esim. kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen)
  • Kalastusharrastuksen edistäminen
  • Kalastuksen valvonta

Erityisavustuksia myönnetään yleishyödyllisille oikeustoimikelpoisille yhteisöille ja yrityksille. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla valtakunnallisia tai laajoja siten, että ne vaikuttavat useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueella. Hankkeet voivat olla yksi- tai useampivuotisia. Maa- ja metsätalousministeriö ei kuitenkaan sitoudu jatkorahoitukseen, vaan tuesta päätetään vuosittain.

Lisätietoa rahoitushausta sekä hakulomake löytyvät maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta.

Lähde: MMM tiedote 2.1.2023