Maa- ja metsätalousministeriö järjestää keskustelutilaisuuden toimijakohtaisista saaliskiintiöistä pelagisessa (silakan ja kilohailin) kalastuksessa 26.11.2014. Tilaisuus järjestetään Helsingissä (Snellmaninkatu 5 (sisäpiha), Pihapaviljonki, 2. kerros).

Ohjelma

09.30          Rekisteröityminen ja kahvi

10.00          Tilaisuuden avaus, osastopäällikkö Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto

10.15          Viron kiintiöjärjestelyt pelagisessa kalastuksessa, osastopäällikkö Ain Soome Viron maatalousministeriö

10.45          Kokemukset Viron kiintiöjärjestelyistä, toimitusjohtaja Mart Undrest Viron Ammattikalastajaliitto

11.15          Lounas

12.00          Ruotsin kiintiöjärjestelyt pelagisessa kalastuksessa, yksikönpäällikkö Patrik Persson Ruotsin Meri- ja vesiviranomainen

12.30          Kokemukset Ruotsin kiintiöjärjestelyistä, toimitusjohtaja Björn Lindblad Ruotsin Pelaginen tuottajajärjestö

13.00          Suomen Ammattikalastajaliiton näkemyksiä toimijakohtaisesta kiintiöjärjestelmästä pelagisessa kalastuksessa, toimitusjohtaja Kim Jordas

13.30          Arvioita toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän taloudellisista vaikutuksista, tutkija Jarno Virtanen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen

14.00          Kahvi

14.15          Keskustelua

15.15          Tilaisuuden päätössanat, Kalatalousneuvos Risto Lampinen

Osallistumisesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan 19.11.2014 mennessä Camilla Vuoristolle (camilla.vuoristo@mmm.fi, puh. 0295162465).

Erityisesti silakkaa ja kilohailia kalastavat ammattikalastajat toivotaan osallistuvan.

Lähde: MMM 31.10.2014