ICES antoi toukokuun lopulla uudet arvionsa Itämeren kalakannoista. Sertifiointilaitos Lloyd’s totesi 5.6.2021, ettei keskinen silakkakanta enää täytä kutubiomassan (365 448 t) koon osalta MSC:n asettamia kriteereitä.

Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL on 5.7.2021 lähetetyllä viestillä itse pyytänyt sertifiointilaitos Lloyd’sia keskeyttämään (nk. self-suspension) MSC-sertifikaatin voimassaolon keskisen silakkakannan osalta (ICES osa-alueet 25-29+32/trooli+rysä).

Kyseiseltä alueelta 15.9.2021 alkaen pyydettyä silakkaa ei saa markkinoida MSC-sertifikaatilla. Keskinen silakkakanta on kuitenkin edelleen vuosittaisten MSC-arviointien piirissä (seuraava loppuvuodesta 2021).

Tanskan, Saksan, Viron ja Ruotsin (DDES) kalastajajärjestöjen muodostama asiakasryhmä on samana päivänä toiminut samalla tavalla.

Kalastusten sertifikaattien pidättäminen tulee voimaan 15. syyskuuta 2021 ja vaikuttaa keskistä silakkaa pyytäviin sertifiointiyksiköihin seuraavissa MSC-sertifikaateista:

Kun keskinen silakkakanta jälleen voimistuu riittävälle tasolle, palautuu myös kannan MSC-sertifikaatti.

Pohjanlahden silakka ja kilohaili ovat edelleen MSC-sertifikaatin piirissä. Kalastuselinkeino päätti MSC-sertifikaatin omaehtoisesta pidättämisestä ICES:n neuvonannon perusteella.

– Tilanne on todella valitettava. Toivottavasti keskisen silakkakiintiön rajut leikkaukset tuovat tulosta. Toivomme myös, että ICES jatkossa panostaa keskisen silakkakannan arvioimiseen ja kehittää arviointimenetelmiään. Hienoa on kuitenkin, että Pohjanlahden silakka sekä Itämeren kilohaili edelleen ovat MSC-sertifikaatin piirissä, toteaa Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas.

Keskiseen silakkakantaan kohdistuva kalastus on vähentynyt voimakkaasti viime vuosina. Alueen kokonaiskiintiö on tieteellisen neuvonannon mukaisesti vähentynyt noin 229 000 tonnista (vuosi 2018) noin 97 500 tonniin tänä vuonna. Ensi vuodeksi kiintiö on edelleen pienenemässä noin 30 prosentilla. Tällä on suuria vaikutuksia kiintiötä hyödyntäviin yrityksiin.

Silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastus on saavuttanut 25.6.2018 ensimmäisenä Suomessa MSC:n kestävän kalastuksen sertifikaatin. Suomen Ammattikalastajaliiton (SAKL) hallinnoi jäsentensä puolesta sertifikaattia

Lisätietoja: SAKL ry:n toimitusjohtaja Kim Jordas, 0400 720 690

Katso myös SAKL:n verkkosivujen MSC-osio, linkki https://sakl.fi/msc/