Nousulohien laskennassa käytettävät kaikuluotaimet on asennettu Simo- ja Tornionjokeen, ja ensimmäiset nousulohihavainnot on jo saatu. Kudulle nousevien lohimäärien kehitystä voi seurata Luonnonvarakeskuksen (Luke) verkkosivuilta  www.luke.fi/nousulohet

Elpyneet luonnonlohikannat tuottavat runsaasti saalista ja elämyksiä niin Itämeren kuin lohijokien kalastajille. Kesällä 2017 Itämereen laskeviin jokiin vaelsi edellisvuosia vähemmän lohia. Lohikantojen poikastuotanto on kuitenkin runsasta eikä merikalastus ole voimistunut, joten edellytykset runsaalle lohennousulle ovat jälleen olemassa.

Parhaillaan käynnistyy myös lohen poikasvaelluksen seuranta molemmilla joilla. Näillä tutkimuspyynneillä seurataan mereen vaeltavien lohen poikasten määriä. 

– Lohen vaelluspoikasia eli smoltteja odotetaan tänä vuonna olevan runsaasti, Tornionjoella kahden miljoonan ja Simojoella 50 000 poikasen suuruusluokissa, kertoo Luken erikoistutkija Atso Romakkaniemi.

Lähde: Luke tiedote 25.5.2018