Kaupallisen merikalastuksen saalis tarkentui

Merialueen kaupallisen kalastuksen kokonaissaalis oli uuden ennakkoarvion mukaan 155 miljoonaa kiloa vuonna 2017. Saaliista julkaistiin ensimmäinen arvio tammikuun lopussa. Aineisto on sen jälkeen tarkentunut niin paljon, että Luonnonvarakeskus (Luke) päätti poikkeuksellisesti julkistaa uuden saalisarvion.

Arviot siian, ahvenen ja kuhan saaliin määrästä muuttuivat eniten. Niiden saaliit pienenivät edellisvuodesta, mutta eivät niin paljon, kuin vielä tammikuussa ennakoitiin. Muuttuneet luvut on päivitetty tilastojulkistuksiin ja tietokantaan.

Uusi arvio ei tuonut muutosta silakka- ja kilohailisaaliin määrään. Silakkaa kalastettiin 133 miljoonaa kiloa ja kilohailia 16 miljoonaa kiloa.

Yhdessä nämä pääasiassa avomereltä troolilla kalastetut ja rehuna käytetyt saalislajit kattoivat 97 prosenttia merialueen kaupallisen kalastuksen saaliin määrästä.

image003

Merialueen kaupallisen kalastuksen siika-, lohi-, ahven-, kuha- ja muikkusaalis vuosina 1980, 1990, 2000, 2010 ja 2017. Vuoden 2017 saalis on ennakkoarvio.

Rannikkokalastuksen saalis pieni, mutta arvoltaan merkittävä

Valtaosa ammattikalastajista kalasti rannikkoalueella verkoilla tai rysillä.

– Tuoreen arvion mukaan rannikkokalastuksen saalis pieneni vuodesta 2016, mutta väheneminen ei ollut niin rajua kuin vielä tammikuussa oletettiin, kertoo yliaktuaari Pirkko Söderkultalahti

Lohta ja siikaa saatiin saaliiksi vähemmän kuin koskaan aikaisemmin vuodesta 1980 alkaneella tilastointijaksolla. Kuha-, ahven- ja haukisaalis oli yhtä pieni kaksi-kolmekymmentävuotta sitten. Myös monien niin sanottujen vähempiarvoisten lajien, kuten lahnan, särjen ja säyneen, saaliit pienenivät. Poikkeuksena oli muikku ja kuore, joiden saaliit kasvoivat. Rannikkokalastuksen saalis on määrältään pieni, mutta arvoltaan varsin merkittävä ja päätyy pääosin kuluttajien ruokapöytiin.

Tilaston taustaa

Ennakkoarvio perustuu merialueella kaupallista kalastusta harjoittavien toimijoiden elinkeinokalatalouden keskusrekisteriin tekemiin saalisilmoituksiin. Silakan, kilohailin ja turskan saaliit ovat ennakkoarviossa varsin luotettavia. Sen sijaan muiden lajien saalismäärät voivat edelleen tarkentua jonkin verran lopullisessa tilastossa, joka valmistuu toukokuussa.

Lähde: Luke tiedote 6.3.2018