Viimeisinä vuosina nousulohien määrä ja poikastiheydet Tornionjoessa ovat alentuneet huippuvuosista. Luonnonsuojelujärjestöt vaativat nyt kaupalliseen merikalastukseenlisää rajoituksia kyseenalaisin perustein. 

Kalatalouden Keskusliitto ja Suomen Ammattikalastajaliitto haluavat nostaa esille, että Perämeren lohijokiin nousevien ja kutemaan asti pääsevien lohien määrään vaikuttavat nykyään eniten laillisen kaupallisen kalastuksenulkopuoliset tekijät: vapaa-ajan kalastus meressä ja joessa sekä hylkeiden ja muiden haittaeläinten aiheuttama predaatio. Mahdolliset säätelytoimenpiteet ja lohikantoja ylläpitävät toimet tulee jatkossa kohdentaa näihin asioihin.

Tornionjoella kolmena viime vuotena alentuneista lohen poikastiheyksistä ei voida syyttää vuonna 2017 alkanutta lohen kalastuksen aikaistusta. Aikaistuneen kalastuksen mahdolliset vaikutukset poikastiheyksiin eivät voi vielä näkyä, vaan alenemisen syyt on etsittävä muualta. Tilanteen korjaaminen merikalastuksen lisärajoituksilla ei ole perusteltua, vaan tarkasteluun täytyy ottaa myös muiden tekijöiden vaikutukset lohikantojen tilaan.

Huolimatta viime vuosien nousulohien määrän ja poikastiheyksien alenemisesta, Tornionjoen lohen tila on edelleen hyvällä tasolla eikä edellytä hätiköityjä toimia kalastuksen säätelyssä. Kalatalouden Keskusliitto ja Suomen Ammattikalastajaliitto eivät hyväksy merialueen lohenkalastukseen esitettyjä rajoitustoimia ja näkevät esitykset poliittisena yrityksenä siirtää lohenkalastuksen painopiste entistä voimakkaammin jokikalastukseen.

Jos näennäisillä ja kaukaa haetuilla perusteluilla edelleen kiristetään merikalastusta, on varmaa, että kaupallisten kalastajien määrä vähenee edelleen ja kotimaisen kalan saatavuus heikkenee.

Kuva

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) vuotuisesta lohenkalastusta koskevasta neuvonannosta käy ilmi, että Pääallas-Pohjanlahden lohisaaliiden taso on tippunut 1980-90 –lukujen vaihteesta yhteen neljäsosaansa.Lisäksi laillisen kaupallisen kalastuksen osuus saaliista on viime vuosina ollut enää noin kolmasosa kokonaissaaliista. Vapaa-ajan kalastuksen saaliit meressä ja joessa ylittävät jo selvästi laillisen lohen merikalastuksen saaliit.

Lähde: Tiedote KKL ja SAKL 21.3.2019

Lohitilasto 1987-2017