Kaupalliset kalastajat saivat vuonna 2022 sisävesiltä saaliiksi 5,1 miljoonaa kiloa kalaa. Saalismäärä oli sama kuin edellisenä vuotena. Muikkusaalis kasvoi 2,4 miljoonaan kiloon.

  • Sisävesiltä kaupallisesti pyydetystä kalansaaliista kolme viidesosaa oli muikkua tai kuhaa. Muikun osuus kokonaissaaliista oli noin 46 %, ja kuhan osuus 15 %.
  • Kuhasaaliin määrä pieneni 758 000 kiloon. Se on 168 000 kiloa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Saalis oli kasvanut neljä vuotta peräkkäin ennen vuotta 2022.
  • Rapusaalis oli noin 631 000 kappaletta. Se oli lähes kokonaan täplärapua.  Rapusaalis pieneni noin 100 000 kappaletta edellisestä vuodesta.
  • Saaliin arvo oli 15,9 miljoonaa euroa. 1-ryhmän kalastajien saaliin arvo oli 12,7 miljoonaa, ja 2-ryhmän kalastajien 3,2 miljoonaa euroa.
  • Muikku palasi saaliin arvolla mitattuna sisävesien merkittävämmäksi saalislajiksi. Saaliin arvo nousi 1,2 miljoonaa euroa, ja oli 5,8 miljoonaa euroa. Mäti mukaan lukien muikkusaaliin arvo oli 6,1 miljoonaa euroa.
  • Kuhasaaliin arvo pieneni ja oli 5,3 miljoonaa euroa.
  • Muikku ja kuha yhdessä muodostivat 80 prosenttia sisävesien kaupallisen kalastuksen kalansaaliin arvosta.
  • Siika oli sisävesien kolmanneksi arvokkain saalislaji (0,91 miljoonaa euroa). Täplärapusaaliin arvo oli 0,78 miljoonaa euroa.
  • Hoitokalastussaaliin osuus koko kalansaaliista oli noin 15 prosenttia. Lahnaa ja särkeä oli kumpaakin noin kolmannes ja muita lajeja vajaa kolmannes hoitokalastussaaliista. Muut lajit olivat lähinnä kiiskeä, sulkavaa ja pientä ahventa.
  • Suomen sisävesille oli vuoden 2022 lopussa rekisteröitynyt 1637 kaupallista kalastajaa. Heistä 1-ryhmän kalastajia oli 336.

Lähde: Luke 20.10.2023