Pääkohdat

  • Kaupalliset kalastajat saivat vuonna 2020 sisävesiltä saaliiksi 5,3 miljoonaa kiloa kalaa. Edellisenä vuotena saalis oli 6,4 miljoonaa kiloa.
  • Rapusaalis oli noin 774 000 kappaletta, mikä oli lähes kokonaan täplärapua. Suomen alkuperäisen lajin, jokiravun, osuus oli enää yksi prosentti.
  • Saaliin kokonaisarvo oli 15,4 miljoonaa euroa, 1,8 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän.
  • Muikku oli määrältään sisävesien tärkein saaliskala. Sen osuus kokonaissaaliista oli noin 40 %.
  • Kuha oli saaliin arvolla mitattuna jo selvästi muikkua merkittävämpi: kuhasaaliin arvo oli 5,7, muikkusaaliin 5,0 miljoonaa euroa mäti mukaan lukien. Yhdessä nämä kaksi lajia muodostivat kolme neljännestä sisävesien kaupallisen kalastuksen kalansaaliin arvosta.
  • Siika oli sisävesien kolmanneksi arvokkain kalalaji (0,88 miljoonaa euroa). Kaikista saalislajeista siika oli kuhan, muikun ja täpläravun (0,93 miljoonaa eroa) jälkeen neljänneksi arvokkain.
  • Hoitokalastuksen saaliista, 0,87 miljoonasta kilosta, oli särkeä noin 40 prosenttia, ja lahnaa ja kuoretta noin 20 prosenttia kumpaakin. Muita hoitokalastuksessa pyydystettyjä lajeja olivat muun muassa ahven, kiiski ja sulkava.
  • Suomen sisävesille oli vuoden 2020 lopussa rekisteröitynyt 1637 kaupallista kalastajaa. Heistä 1-ryhmän kalastajia oli 326.

Lähde: Luke 26.10.2021, linkki Kaupallinen kalastus sisävesillä | Luonnonvarakeskuksen tilastot (luke.fi)