– Suomeen rekisteröidyt kalastusalukset saivat vuonna 2015 saaliikseen 148 miljoonaa kiloa kalaa. Saaliin arvo oli 34 miljoonaa euroa.

– Silakkaa kalastettiin 131 miljoonaa kiloa ja kilohailia 12 miljoonaa kiloa.

– Silakan ja kilohailin kokonaissaalis pysyi edellisen vuoden tasolla, mutta kasvoi lounaisilla merialueilla ja pieneni Selkämerellä.

– Kolmannes silakkasaaliista ja kaksi kolmannesta kilohailisaaliista purettiin Ruotsin ja Viron satamiin.

– Valtaosa kalastajista kalasti rannikkoalueella verkoilla tai rysillä mm. 

ahventa, siikaa, kuhaa, lohta ja haukea.  Kaikkien tilastoitujen rannikolta kalastettavien lajien saalis pieneni vuoteen 2014 verrattuna.

– Kaikki merialueella kaupallista kalastusta harjoittavat toimijat ovat velvoitettuja raportoimaan saaliistaan kalastusaluksen koosta ja saalislajista riippuen joko pyyntikerta- tai kuukausikohtaisesti.

– Vuonna 2015 tilastoinnin piirissä oli noin 2000 kalastajaa, kalastajaruokakuntaa tai kalastusalusta saaliin ilmoittamistavasta riippuen. 

Heistä kaksi kolmasosaa ilmoitti saalistietoja.

Tilastojulkistus on luettavissa kokonaisuudessaan verkko-osoitteessa

http://stat.luke.fi/kaupallinen-kalastus-merell%C3%A4-2015_fi-0

Lähde: Luke 18.5.2016