Merialueen kaupallisen kalastuksen saalis oli 97 miljoonaa kiloa vuonna 2021. Se oli 15 miljoonaa kiloa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Saalis koostui pääosin avomereltä troolilla pyydetystä silakasta ja kilohailista. Rannikolla valtaosa kalastajista pyydysti rysillä ja verkoilla.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilaston mukaan silakkaa kalastettiin viime vuonna 77 miljoonaa kiloa eli 15 miljoonaa kiloa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kilohailia kalastettiin 15 miljoonaa kiloa eli kaksi miljoonaa kiloa enemmän kuin edellisenä vuonna.

– Suomelle asetetusta silakan Pohjanlahden saaliskiintiöstä täyttyi 56 prosenttia. Kiintiötä korotettiin reilusti kesäkuun lopussa, mutta kalastajat ja jalostajat eivät ehtineet reagoida muutokseen. Kilohailikiintiö kalastettiin kokonaan, yliaktuaari Pirkko Söderkultalahti sanoo.

Saaliista valtaosa kalastettiin Selkämereltä, mutta suomalaisia kalastusaluksia liikkui myös eteläisellä Itämerellä. Viidesosa saaliista purettiin ulkomaille joko Viroon tai Ruotsiin. Eniten saalista purettiin Suomessa Kemiönsaaren Kasnäsin, Uudenkaupungin, Taivassalon Tuomaraisen ja Reposaaren kalasatamiin. Virossa eniten saalista purettiin Paldiskin eteläsatamaan. Suomeen puretusta silakasta käytettiin elintarvikkeena neljäsosa, kun valtaosa käytettiin rehuna tai kalajauhon raaka-aineeksi. Myös Suomeen purettu kilohaili meni valtaosin rehuksi.

Silakka taloudellisesti tärkein

Saaliin arvo oli 28 miljoonaa euroa kalan verottomien tuottajahintojen perusteella laskettuna. Taloudellisesti tärkein laji oli silakka (16,9 milj. €). Saaliin arvo on laskenut viime vuosikymmenen puolivälistä alkaen.

Rannikkokalastuksessa arvoltaan tärkein saalislaji oli ahven, jota kalastettiin 0,7 miljoonaa kiloa, seuraavina siika (0,3 milj. kg), lohi (0,2 milj. kg), kuha (0,2 milj. kg) ja kuore (2,3 milj. kg). Siian, kuhan ja lohen saalismäärät olivat pitkän ajan (1980–2020) keskiarvoon verrattuna pienemmät, ahvenen ja kuoreen suuremmat.

Kiintiöiden lisäksi saaliin määrään vaikuttivat kalakantojen tila, sääolosuhteet sekä hylkeiden ja merimetsojen häirintä, jota etenkin rannikkokalastajat ilmoittivat kokeneensa.

Elintarvikesilakan tuottajahinta nousi

Sekä elintarvikesilakan (0,34 €/kg) että teollisuussilakan (0,19 €/kg) tuottajahinnat nousivat vuonna 2021.

– Suomeen puretun koko silakkasaaliin tuottajahinta jäi kuitenkin vuoden 2020 tasolle, sillä vuonna 2021 edellisvuotta pienempi osuus saaliista käytettiin elintarvikkeeksi, yliaktuaari Miikka Husa kertoo.

Peratun lohen tuottajahinta (6,43 €/kg) nousi vuoteen 2020 (6,13 €/kg) verrattuna. Muiden tärkeiden rannikkokalastuksen saalislajien tuottajahinnat vuonna 2021 olivat lähellä vuoden 2020 tasoa. Ahvenen (2,39 €/kg), kuhan (6,12 €/kg) ja peratun siian (5,12 €/kg) tuottajahinnat nousivat hieman. Hauen (1,95 €/kg) ja mateen (5,10 €/kg) tuottajahinnat sen sijaan laskivat.

Kasvatetun kirjolohen tuottajahinta (5,20 €/kg) kääntyi nousuun ensimmäistä kertaa vuoden 2017 jälkeen. Norjalaisen lohen hinta nousi vuonna 2021 vaikuttaen kotimaisen kirjolohen hintoihin. Kasvatetun siian tuottajahinta vuonna 2021 laski hieman edellisvuodesta, ja oli 10,21 €/kg.

Aktiivisten kalastajien määrä vähenee

Vuoden 2021 lopussa kaupallisten kalastajien rekisterissä oli 2 356 merialueen kaupallista kalastajaa ja 3 252 kalastusalusta. Sekä rekisteröityneiden kaupallisten kalastajien että kalastusalusten määrä lisääntyi aluksi vuonna 2016 voimaan astuneen uuden kalastuslain tiukentuneen rekisteröitymisvaatimuksen myötä, mutta on sittemmin vakiintunut. Aktiivisten kalastajien määrä on sen sijaan vähentynyt tasaisesti. Saalista ilmoitti viime vuonna 1 045 toimijaa, puolet vähemmän kuin 2000-luvun alussa. Rekisterissä olevista kalastusaluksista noin 40 prosenttia käytettiin kaupallisessa kalastuksessa.

Pyyntipäivien ja pyydysten määrän huomioiva pyydyspäivien lukumäärä kuvaa kalastuksen määrää merialueen kaupallisessa kalastuksessa. 2000-luvun aikana rysä- ja troolikalastuksen pyydyspäivät ovat vähentyneet puoleen, verkkokalastuksen kolmannekseen ja siimalla tai koukuilla harjoitettu kalastus loppunut lähes kokonaan.

Lähde: Luke 25.5.2022