Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän erityisavustajat ovat Jukka-Pekka Kataja ja Risto Lahti.

He ovat toimineet aikaisemmin maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen erityisavustajina maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla.

Erityisavustaja Lahden vastuulle kuuluvat maatalouteen ja elintarvikkeisiin liittyvät asiat ja erityisavustaja Kataja vastaa muista maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle kuuluvista asioista.

Lähde: MMM 8.5.2017