Kalankasvatuksen toimintaedellytysten luominen tapahtuu Suomessa hitaasti. Perusteet markkinavetoiselle kasvulle on kuitenkin jo olemassa. Tavoitteena on nostaa omavaraisuusastetta viljeltyjen kalojen osalta. Kotimaan tuotantoa on lisättävä nykyisestä 10 miljoonasta kilosta 30 miljoonaan kiloon.

Kotimaiset yritykset ovat lisänneet tuotantokapasiteettia Ruotsissa, missä vesiviljely on nähty tärkeänä osana kestävää luonnonvarataloutta. Tuotanto työllistää ja elävöittää etenkin saaristo- ja maaseutualueita ympärivuotisesti.

Ruotsissa elinkeino on nähty aluetaloudellisen kasvun veturina millä on positiivisia kerrannaisvaikutuksia kuntien talouteen ja palvelutasoon. Yritysten käynnistäminen on tästä syystä ollut hallinnollisesti nopeampaa ja helpompaa Ruotsissa kuin Suomessa.

Vesiviljely on maailman nopeimmin kasvava elintarvikesektorin osa. Kalan kysyntä kasvaa tasaisesti kulutustottumuksien kohdistuessa terveellisiin ja keveisiin elintarvikkeisiin kuten kalaan. Suomessa kalatuotteiden kasvava kysyntä tyydytetään pääosin ulkomailta tuodulla, viljellyllä kalalla, vaikka kotimaisuutta arvostetaan nyt ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vesiviljelyelinkeino pyrkii korjaamaan kotimaisen alituotannon lisäämällä tuotantoa.

Lähde: TS 23.7.2012