Silva

Kuva: Markku Saiha / Paapuuri Oy

En av Finlands främsta trålare, Mats och Ralf Hellströms Silva i Kaskö, har sålts till Taiwan. Köpet blev klart förra veckan. Silva finns just nu i Göteborg, där hon blir hon blir preparerad inför avfärden. I det nya landet ska hon heta Alfa.

-Det är 14 000 sjömil och tar ungefär två månader att ta sig dit. Det är fem besättningsmän. De måste köra runt Afrikas sydspets för att inte råka ut för pirater, säger Ralf Hellström.

Orsaken till att Silva såldes var att Ralf Hellström vill trappa ner på fisket för egen del och låta yngre generationer ta över. Bröderna Hellström fortsätter att fiska , men med en mindre trålare, Westfjord. Det betyder att de kan ha kvar besättningen. Men att Silva sålts kommer att få konsekvenser för verksamheten i Kaskö hamn.

-Den båt vi har nu kommer inte att landa tre gånger i veckan i Kaskö, utan högst två. Blir det en hård vinter blir det kanske inget alls. Det kommer nog att inverka på fiskehamnen och arbetsplatserna.

De som filear där och förädlar filéerna är ju oroliga och besvikna ifall det går så att det är totalt slut. Då har vi bara en livsmedelsbåt kvar i Kaskö, säger Ralf Hellström.

Fiskekapaciteten hålls kvar i Finland

Hellström hade helst av allt hoppats att trålaren kunde ha stannat i Finland och Kaskö, om besättningen hade varit redo att köpa Silva. Genom att sälja trålaren till Taiwan, kunde åtminstone fiskekapaciteten hållas kvar i Finland. De hade också estniska spekulanter, men hade de sålt Silva till Estland skulle estländarna ha lagt beslag på Silvas tonnage och därmed också få tillgång till finska fiskevatten och till en del av den finska fiskekvoten.

Finlands totala trålarvolym styrs av den fiskekvot som EU har angett. För att en ny trålare ska kunna registreras måste motsvarande avregistreras. Estländarna har redan länge kapat åt sig en stor del av den finska kvoten, genom att köpa upp trålare från Finland. Därför var Hellströms motvilliga till att sälja Silva till Estland.

Eftersom fiskkapaciteten är förknippad med ett fysiskt fartyg och inte något som man bara har papper på, måste Hellströms köpa fler trålare för att få hålla fiskekapaciteten. De har ett år på sig. Endast genom att först köpa upp trålare kan de sälja fiskekapaciteten vidare. Exakt hur framtiden kommer att se ut och om de kommer att sälja hela Silvas fiskekapacitet, eller bara delar av den, vidare har de ännu inte avgjort ännu.

Källa: Yle 5.6.2012