Raumalainen kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) vaatii, että kahta voimakkaasti kasvanutta lintukantaa voitaisiin verottaa niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.

Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) vaatii merimetsojen ja valkoposkihanhien metsästyksen sallimista.

· Lajit pitäisi Salosen mielestä luokitella riistaksi.

· Molempien lintulajien kannat ovat kasvaneet Suomessa viime vuosina merkittävästi.

Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) vaatii merimetson ja valkoposkihanhien metsästyksen sallimista. Hän on tehnyt aiheesta hallitukselle toimenpidealoitteen, jossa vaaditaan lintujen luokittelemista riistalinnuiksi.

Molempien lintulajien kannat ovat kasvaneet viime vuosina ja niiden aiheuttamat haitat herättävät voimakasta keskustelua. Esimerkiksi merimetsokanta kasvoi vuodessa viidenneksen.

Valkoposkihanhet ovat herättäneet keskustelua muun muassa pääkaupunkiseudulla.

– Valkoposkihanhet valtaavat alueita ihmisiltä, ja jättävät jälkeensä jätöksiä kuin pommin levittämänä. Tämä ei enää vetele, Salonen sanoo.

Merimetsoista kiistellään

Merimetsojen suurimmat kannat ovat Salosen oman maakunnan Satakunnan ja Varsinais-Suomen edustalla Selkämerellä.

– Hallituksen tulee välittömästi ryhtyä toimeen EU:n lintudirektiivin muuttamiseksi siten, että lajit voitaisiin luokitella Suomessa riistaksi ja että niiden metsästys olisi sallittua, Salonen sanoo.

Kansanedustaja Kristiina Salosen mielestä merimetsot aiheuttavat suurta haittaa kalastukselle ja likaavat ympäristöä. Ympäristöviranomaiset ovat kuitenkin todenneet, että esimerkiksi haitta kalakannoille on kiistanalaista.

– Olen saanut yhteydenottoja niin mökkiläisiltä kuin kalastajiltakin. Esimerkiksi harrastajakalastajat ovat kertoneet, että Rauman seudulla ahvenkannat ovat nykyisin olemattomat, Salonen vakuuttaa.

Lähde: Yle 17.8.2015