Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kansallisesta täytäntöönpanosta. Lausunnot annettava viimeistään ma 21.7.2014.

Lakiluonnos on saatavissa MMM:n verkkosivuilla www.mmm.fi /lausunnolla.

Lähde: MMM 9.6.2014