Pohjanmaalla on 14.1.2014 tehty ehdotus merimetsoa koskevan rauhoituksen muuttamisesta. Aloitteen vireillepanijat ehdottavat, että merimetson alalaji Phalacorax carbo sinensis poistetaan rauhoituksen piiristä, ja että alalajin tulisi olla metsästettävä lintu ja munien puhkominen sekä maalaaminen tulisi sallia. Kyse on ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä. Merimetso on suojeltu laji EU:n lintudirektiivin perusteella.

Aloitteen kannatusilmoitukset voi tehdä linkissä https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/713

Lähde: www.kansalaisaloite.fi 14.1.2014