kansikuva2

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on rakentanut yhteistyössä kalastusyritysten kanssa rannikkokalastuksen kannattavuuslaskentaohjelman. Ohjelman avulla voidaan arvioida muun muassa pyyntitapojen ja investointien vaikutusta yrityksen kannattavuuteen. Näin kalastusyrityksen kehittämistä ja toimintaa on helpompi suunnitella.

Sovellus on tehty Excel -taulukkolaskentaohjelmaan. Laskentamalleihin syötetään kalastusyrityksen toimintaa koskevia tietoja, jonka perusteella ohjelma laskee yrityksen taloudellista tulosta. Ohjelmaa voidaan hyödyntää myös kalatalousneuvonnassa ja kalatalousopetuksessa.

Ohjelma, käyttöohjeet ja esimerkit löytyvät RKTL:n verkkosivuilta täältä.

http://www.rktl.fi/talous_yhteiskunta/elintarvikkeet/muuttuvat_elinkeinot_kilpailukyky/rannikkokalastuksen_kannattavuuslaskentaohjelma.html

Lisätietoja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta:
tutkija Jari Setälä, puh. 0295 327 682, sähköposti: jari.setala@rktl.fi