kuva1 ak30122014

Uusi asia

Euroopan Unionin yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisen tärkeimpiä uusia asioita oli nk. poisheittokielto tai purkamisvelvoite 1.1.2015 alkaen. Jatkossa kaikki saalis tulee tuoda maihin ja purkaa ja laskea kiintiöihin. Poisheittokielto koskee kaupallista kalastusta.

Itämeren osalta on alueellisesti hyväksytty nk. poisheittosuunnitelma. HUOM! Osa kokonaisuudesta on edelleen EU-elinten käsittelyssä ja säädökset voivat tarkentua.

Kohdistuu seuraaviin lajeihin

Poisheittokielto koskee seuraavia kiintiöityjä lajeja:

 • silakka
 • kilohaili
 • turska
 • lohi

Poisheittokielto on voimassa kaikilla Itämeren osa-alueilla.

Kiellon poikkeukset

Poisheittokielto ei koske seuraavia kalastuksia:

 • lohi, joka on pyydetty loukuilla, rysillä, merroilla ja pauneteilla
 • turska, joka on pyydetty loukuilla, rysillä, merroilla ja pauneteilla

Kaikki tällaiset turskat ja lohet voi päästää takaisin mereen. Vapautettuja kaloja ei lasketa kiintiöön, mutta ne on aina raportoitava.

Hylkeen vahingoittamaa kalaa ei tarvitse purkaa maihin tai laskea kiintiöihin, vaan sen voi jatkossakin tarvittaessa heittää takaisin mereen. Myös nämä saaliit tulee kuitenkin raportoida.

Vähimmäisviitekoko

Uudistuksen yhteydessä siirrytään kalojen alamitoista kalojen vähimmäisviitekokoihin. Vähimmäisviitekoot poisheittokiellon kattamilla lajeilla ovat seuraavat:

 • turska 35 cm
 • lohi osa-alueella 22–30: 60 cm
 • lohi osa-alueella 31: 50 cm

Vähimmäisviitekoon alittavat kalat tulee purkaa maihin ja laskea asianomaisiin kiintiöihin (huomaa kuitenkin poikkeus edellä), mutta niitä ei saa myydä elintarvikkeeksi.

Poisheittokiellon ulkopuolella olevat kalalajit

Kalat, jotka eivät täytä säädettyä alamittaa, on välittömästi heitettävä takaisin mereen. Kansallisesti voi myös olla EU-säädöksiä tiukemmat säädökset (meritaimen).

 • kampela: 23 cm osa-alueilla 22-25; 21 cm osa-alueilla 26-28; 18 cm osa-alueilla 29-32
 • meritaimen: 40 cm osa-alueilla 22-25 ja osa-alueilla 29-32; 50 cm osa-alueilla 26-28. Meritaimen Suomen merialueilla 60 cm.
 • punakampela: 25 cm

Lisätiedot

Komissio on julkaissut englanniksi ohjeen poisheittokiellosta, linkissä
https://www.havochvatten.se/download/18.549ab516149e19df88f920c6/1418394610348/baltfish.pdf

Tiedotetta täydennetään kun EU on lopullisesti hyväksynyt säädökset tai viranomaiset antavat lisätietoja asiasta.

troolimerella