Seuraava Kalaviikko järjestetään 10.-11.3.2016 Helsingissä.

Kalaviikon suunnittelu on nyt lähtenyt käyntiin ja Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry on tällä kertaa järjestelyvastuussa. Kala-alan järjestöjen ja hallinnon edustajista koostuva työryhmä toimii järjestelyjen tukena.

Johtoajatuksena on, että Kalaviikko on elinkeinokalatalouden kaikkien toimijoiden yhteinen suurtapahtuma ja kokoontumispaikka. Tällä kertaa on suunnitteilla myös kuluttajille suunnattuja tapahtumia.

Enemmän Kalaviikon sisällöstä ja tapahtumista myöhemmin. Kalaviikolle avataan myös omat verkkosivut.

Varaa jo nyt 10.-11.3.2016 allakkaasi! Kala-alan toimijat ovat silloin koolla Helsingissä.