Valtioneuvosto hyväksyi 30.12.2000 asetuksen, jonka perusteella kalatalouden yrityksille myönnettävästä väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (369/2020) 31.12.2020 päättyvää voimassaoloaikaa jatkettiin 30.6.2021 asti. Avustuksen tarkoituksena on kalatalouden yritysten maksuvalmiuden turvaaminen covid-19 -epidemiasta johtuvien merkittävien markkina- ja tuotantohäiriöiden aiheuttaman taloudellisen tilanteen heikentymisen takia. Valtioneuvoston asetuksen voimassaolon jatkaminen oli tarpeen, koska kalatalouden yritykset eivät kuulu yleisen kustannustuen soveltamisalaan. Valtioneuvoston asetuksen muutoksella varmistetaan eduskunnan edellyttämä täydentävä tuki yleisen kustannustuen kanssa kalatalouden yritystoiminnalle mahdollisimman yhdenmukaisin ehdoin. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 31.12.2020.

Tuki haettava viimeistään 31.5.2021.

Valtion vuoden 2020 talousarvion momentin 30.40.62 (Elinkeinokalatalouden edistäminen) määrärahasta 10 miljoonaa euroa on varattu kalatalouden yritysten väliaikaiseen tukemiseen.

Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta linkissä https://merijakalatalous.fi/kalatalouden-valiaikaiseen-koronatukeen-muutoksia-haku-aukeaa-14-10-2020/

Lähde: Valtioneuvosto 31.12.2020 ja SAKL