Kalatalouden toimialojen talousnäkemyksiä mittaava tuore Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen barometri osoittaa, että kalatalouselinkeinon taloudelliset odotukset olivat suotuisia. Odotukset olivat kuitenkin maltillisempia kuin edellisvuonna.

Helmikuussa tehdyn haastattelun mukaan kaikkien yksittäisten toimialojen taloudelliset näkymät olivat positiivisia. Vahvinta luottamus tulevaan oli kalan vähittäiskaupassa, jalostuksessa ja tukkukaupassa.

Alkutuotannossa näkymät olivat selvästi maltillisempia. Sekä kalastuksessa että kalanviljelyssä tulevaisuuden odotuksia kuvaava indikaattori oli vain lievästi positiivinen. Indikaattori on painotettu liikevaihdolla, joten tuloksissa korostuvat kaikkein suurimpien yritysten näkemykset.

Tiedot perustuvat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalatalousbarometriin. Siinä on selvitetty vuosittain yhteensä noin 350 kalastajan, kalanviljelijän, kalanjalostus- ja kalakauppayrityksen näkemyksiä ja odotuksia taloudellisesta tilanteestaan. Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla. Yrityksiltä tiedusteltiin arviota muun muassa tuotteiden menekistä, kustannuksista, hinnoista, investoinneista ja vientitilanteesta. Tutkimus on toistettu vuodesta 2000 lähtien.

RKTL:n verkkosivuilla:
Kalatalousbarometri 2012: Yritysten taloudelliset näkymät (julkaisu)

Lähde: 14.6.2012