Hallitus hyväksyi tänään Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman, jonka tavoite on nostaa Suomen kalatalouselinkeinojen yhteenlaskettu liikevaihto yli miljardiin euroon vuodessa vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä liikevaihto on arviolta runsaat 800 miljoonaa euroa vuodessa.

Voimakas kasvu perustuu kotimaisen ympäristöystävällisen kalanviljelyn tuotannon nousuun sekä kalatuotteiden jalostuksen ja kalakaupan kasvuun. Ammattikalastuksessa on mahdollista kasvattaa huomattavasti kalasta saatavaa arvonlisää korkeamman jalostusasteen kautta.

Tavoitteena on tukea kalojen luontaista lisääntymistä ja kestävää kalastusta. Ohjelman varoilla rahoitetaan kalataloudellisia kunnostustoimia, jotka pyrkivät palauttamaan kalojen luontaisen elinkierron. Kunnostustoimien vaikuttavuuden lisäämiseksi ohjelmasta ohjataan rahoitusta myös parhaan mahdollisen tiedon hankintaan sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaan. On tärkeää, että eri toimijat ja rahoittajat tekevät asiassa yhteistyötä ja jakavat yhteisen tavoitteen.

Jatkossa ohjelma rahoittaa myös meripolitiikkaa, ammattikalastuksen valvontaa sekä kalataloutta koskevan biologisen ja taloudellisen tiedon keräämistä. Meripolitiikan avulla edistetään erityisesti mertensuojelua, merialueen valvontaa ja sinisen biotalouden kasvua.

Toimintaohjelmaan on varattu noin 140 miljoonaa euroa julkista rahoitusta vuosille 2014–2020. Tästä määrästä noin 74 miljoonaa euroa on komission Suomelle myöntämää EU:n rahoitusta.

Suomen ohjelman EU-rahoitus on noin puolet suurempi kuin aikaisemmin. Seuraavaksi Suomen toimintaohjelma siirtyy Euroopan komissioon hyväksyttäväksi.

Lähde: MMM tiedote 4.12.2014