Vuonna 2017 kalatalousyritysten tuotot olivat yhteensä 959 miljoonaa euroa ja alalla toimi 1 643 yritystä. Kalatalousyritykset työllistivät 2 498 henkilötyövuotta. Yrityksistä 71 prosenttia oli kalastusyrityksiä. Tuotoiltaan ja työllistävyydeltään suurin toimiala oli kalanjalostus. Kalanjalostajat tekivät myös alan suurimman nettotuloksen. Eniten nettotulostaan paransivat vesiviljely-yritykset.

Kalatalouden kannattavuustilaston mukaan kalataloudessa toimi 1 643 yritystä vuonna 2017. Tilaston tiedot koskevat yrityksiä, jotka toimivat merialueen kaupallisen kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen, tukkukaupan ja vähittäiskaupan aloilla. Sisävesikalastusyrityksiä tilasto ei toistaiseksi sisällä.

– Suurin osa eli 71 prosenttia kalatalouden yrityksistä oli kalastusyrityksiä. Kalakauppa ja jalostus ovat hyvin keskittyneitä eli kymmenen suurinta yritystä tuottaa selvästi yli 80 prosenttia toimialojen kokonaisliikevaihdosta. Myös vesiviljelyssä kymmenen suurimman yrityksen osuus kokonaisliikevaihdosta on yli puolet, kertoo tutkija Markku Kärnä Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Kalatalouden toimialojen kokonaistuotot olivat 959 miljoonaa euroa, mikä on kuusi prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Kalanjalostus ja kalakauppa tekivät alan tuotoista lähes 90 prosenttia.   Kalanjalostajat paransivat tuottojaan 13 prosenttia ja tekivät kalatalouden suurimmat tuotot, 354 miljoonaa euroa.

Kalatalous työllisti 2 498 henkilötyövuotta. Määrä pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kalanjalostus työllisti eniten, 30 prosenttia, koko toimialasta. Kalan tukku- ja vähittäiskaupan osuus oli yhteensä 45 prosenttia.  

Kalatalouden nettotulos oli voitollinen kaikilla toimialoilla. Suurimman nettotuloksen, 8,8 miljoonaa euroa, tekivät kalanjalostajat. Lähes samaan ylsivät vesiviljely-yritykset, joiden nettotulos moninkertaistui vuodesta 2016.

Lähde: Luke 29.10.2019, linkki https://stat.luke.fi/kalatalouden-kannattavuus-2017_fi