Maa- ja metsätalousministeriö on avannut hakumenettelyn Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston kalatalouden paikallisiksi toimintaryhmiksi eli kalaleadereiksi. Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut valintakomitean toteuttamaan paikallisten toimintaryhmien ja paikallisten kehittämisstrategioiden valinnan. Valintakomitea antaa palautetta strategioista hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijat voivat täydentää hakemustaan annetun palautteen perusteella.

Hakemus liitteineen tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.mmm@gov.fi viimeistään 2.11.2020 klo 16.15.

Lisätietoa:

Päätös hakumenettelyn avaamisesta
Hakuohje kalatalouden paikalliseksi toimintaryhmäksi hakeville

Lähde: MMM 5.10.2021