Valtioneuvosto hyväksyi 29.9. niin kutsutun kalatalouden kriisitukiasetuksen.

Asetuksella toimeenpannaan kalatalouden yrityksille kohdennettu tukijärjestelmä Ukrainaan kohdistuneesta Venäjän hyökkäyksestä johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen hillitsemiseksi. Asetuksen mukaisella tukijärjestelmällä tähdätään tuotantokustannusten nousun ja kansainvälisen kriisin aiheuttamien vaikutusten kompensointiin kalatalouden yrityksille sekä muihin kalatalouden huoltovarmuutta parantaviin toimenpiteisiin. Tavoitteena on ehkäistä negatiivisia taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia antamalla tukea yrityksille, jotta ne voivat sopeutua tilanteeseen ja jatkaa toimintaansa kannattavasti kriisin jälkeen. Avustus kohdennetaan kalatalouden alkutuotannon yrityksille ilman yrityskokoon liittyviä rajoituksia. Se turvaa osaltaan ruokajärjestelmän toimivuutta ja omavaraisuutta. Tähän tarkoitukseen on valtion vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa myönnetty 5 000 000 euron määräraha momentille 30.40.62 (Elinkeinokalatalouden edistäminen). Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan lokakuun 3. päivänä 2022 ja olemaan voimassa vuoden 2022 loppuun.

Ehdotetun asetuksen on arvioitu parantavan kalatalouden alkutuotannon yritysten mahdollisuuksia selvitä Ukrainaan kohdistuneesta Venäjän hyökkäyksestä aiheutuneiden kohonneiden tuotantopanosten hinnan ja markkinahäiriöiden haitallisista vaikutuksista.

  1. muistio PDF 531kB
  2. asetusehdotus PDF 271kB
  3. förslag till förordning PDF 289kB

Lähde: Valtioneuvosto 29.9.2022