Maaseudun yritysten ja alkutuotannon sekä kalatalouden koronarahoituksen haku avautui elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksissa 18. toukokuuta ja maanantaihin 25.5. mennessä hakemuksia oli saapunut yhteensä noin 360 kappaletta.

Kalatalouden väliaikaisen tuen hakemuksia oli saapunut kolmisenkymmentä kappaletta. Tukea niissä haettiin yhteensä noin 0,6 miljoonan euron arvosta.

Kalatalouden väliaikaista tukea hakeneiden osalta päätöksiä tehdään nyt kuluvalla viikolla. Lapin ely-keskuksen kalatalouspäällikkö Mika Oraluoma kertoo, että hakemuksia on tullut vähän eikä hakemusten käsittelyssä ole syntymässä ruuhkaa.

Hakemusten täyttämiseen saa neuvoja sekä ely-keskusten valtakunnallisesta neuvontapuhelimesta että alueellisista ely-keskuksista.

Kalatalouden väliaikaista tukea voidaan myöntää Manner-Suomessa ryhmän I kaupallisille kalastajille ja Ahvenanmaalla päätoimisille kaupallisille kalastajille. Lisäksi tukea voidaan myöntää koko maassa kalankasvatusta, kalan jalostusta sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittaville yrityksille.

Tukea voidaan myöntää vain sellaisille yrityksille, joilla on ollut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen koronakriisin alkua.

Lähde: Maaseudun Tulevaisuus 26.5.2020