Vuosi 2021 oli kalataloudessakin poikkeuksellinen. Koronapandemia vaikutti edelleen markkinoihin ja ensimmäiset merkit energiakriisistä alkoivat näkyä. Kalatalouden toimialojen tuotot jatkoivat laskuaan vuonna 2021 ja olivat alhaisimmillaan yli kymmeneen vuoteen.

  • Vuonna 2021 kalatalousalalla toimi 1 765 yritystä. Yrityksistä 70 prosenttia oli kalastusyrityksiä, joista suurin osa harjoittaa pienimuotoista kalastusta.  
  • Kalatalousala työllisti 2 125 henkilötyövuotta. Kalanjalostuksen osuus oli suurin noin 40 prosenttia koko toimialasta. Kalan tukku- ja vähittäiskaupan osuus oli noin 30 prosenttia ja alkutuotannon 30 prosenttia. Työllisyys lisääntyi vesiviljelyssä, mutta väheni muilla toimialoilla.
  • Vuonna 2021 kalatalousyritysten kokonaistuotot olivat 836 miljoonaa euroa, joka on alhaisin tuotto yli kymmeneen vuoteen. Tuotoiltaan suurin toimiala oli kalanjalostus, 426 miljoonaa euroa. Seuraavaksi suurin ala oli kalan tukkukauppa 220 miljoonan euron tuotoilla. Kalaan erikoistuneen vähittäiskaupan tuotot olivat 56 miljoonaa, vesiviljelyn 83 miljoonaa ja kaupallisen kalastuksen 51 miljoonaa euroa.
  • Kalatalouden tuottama jalostusarvo oli 140 miljoonaa euroa, josta suurin osa (52 miljoonaa euroa) tuli kalanjalostuksesta. Tukkukauppa tuotti kalatalouden toiseksi suurimman jalostusarvon, 34 miljoonaa euroa. Kaupallisen kalastuksen jalostusarvo merellä oli 20 miljoonaa ja sisävesillä noin 7 miljoonaa euroa.
  • Kaupallisen kalastuksen nettotulos oli merivesillä 6,9 miljoonaa euroa ja sisävesillä noin miljoonan. Vesiviljely-yritykset tekivät tappiota 13,6 miljoonaa euroa.
  • Kalan tukkukaupan nettotulos parani edellisestä vuodesta ollen 9,4 miljoonaa euroa. Kalanjalostuksen tulos sen sijaan heikkeni ja jäi 2,5 miljoonaa euroa tappiolle.

Lähde: Luke 15.6.2023