Säätiö julistaa haettavaksi avustukset kalatalous- ja luonnonvara-alan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen tukemiseksi sekä merenkulun, kalatalouselinkeinojen ja luonnonvara-alan koulutusta edistävää toimintaa varten. 

Säätiön hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan 30.4.2020 mennessä osoitteeseen Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö, Kalakouluntie 72, 21610 Kirjala.

Päätökset avustuksista tehdään toukokuun 2020 aikana.

Lisätietoja antaa Kari Kipinoinen, puhelin 050 3277 072, s-posti kari.kipinoinen@livia.fi

Lähde: Livia 31.3.2020