julistaa haettavaksi avustukset kalatalous- ja luonnonvara-alan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen tukemiseksi sekä merenkulun, kalatalouselinkeinojen ja luonnonvara-alan koulutusta edistävää toimintaa varten.

Säätiön hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan 30.4.2012 mennessä osoitteeseen Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö, Kalakouluntie 72, 21610 Kirjala.

Päätökset avustuksista tehdään toukokuun 2012 aikana.

Lisätietoja antaa rehtori Mailis Kuuppo, puh. 0400 638 605, s-posti mailis.kuuppo@livia.fi.

 

meddelar härmed att bidrag kan sökas som stöder finsk- och svenskspråkig fiskerihushållnings- och naturbruksnäringarnas utbildning samt bidrag för ändamål som gynnar utbildningen inom sjöfart, fiskerinäringar och naturbruksnäringar.

Fritt formulerade ansökningar riktas till Stiftelsens styrelse senast den 30.4.2012 under adressen Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning, Fiskeriskolvägen 72, 21610 Kirjala. Beslut om understöd görs inom maj månad.

Tilläggsuppgifter fås av rektor Mailis Kuuppo, tel. 0400 638 605, e-post mailis.kuuppo@livia.fi.