Kalatalouden edistämiseen vuosittain käytettävät määrärahat kertyvät kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista. Kalastuslaki säätelee mainittujen varojen käyttöä.

Kalastuslain (379/2015) 82 §:n mukaan kalastonhoitomaksuina kertyneet varat käytetään

1) kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelusta ja toimeenpanosta, ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kalastuksenvalvonnasta aiheutuviin kustannuksiin

2) kalatalousalueiden toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin

3) kalatalousalan neuvontapalvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin

4) kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä maksettaviin korvauksiin vesialueen omistajille sekä

5) valtiolle ja Metsähallitukselle kalastonhoitomaksun kannosta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Maa- ja metsätalousministeriön myöntämät valtakunnalliset avustukset

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta

·       avustuksia kalatalousalan neuvontapalvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

·       erityisavustuksia valtakunnallisiin ja muihin laajoihin kalatalouden hankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa.

Maa- ja metsätalousministeriön avustukset vuodelle 2016 ovat haettavissa 4.1.2016–15.2.2016.

ELY-keskusten myöntämät alueelliset avustukset

ELY-keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät hakemuksesta

·       erityisavustuksia alueellisiin kalatalouden hankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa ja kalatalousalan neuvontaa

·       yleisavustuksia kalastusaluetoimintaan.

Kalastuslain 82 § mukaista toiminta-avustusta myönnetään aiemman lain mukaisille, nykyisille kalastusalueille siihen saakka kun 1.1.2016 voimaan tulleen lain mukaiset kalatalousalueet aloittavat toimintansa.

ELY-keskusten erityis- ja yleisavustukset vuodelle 2016 ovat haettavissa 4.1.2016–15.2.2016.

ELY-keskusten jakamat korvaukset

Avustusten lisäksi ELY-keskukset jakavat vuosittain hakemuksetta korvauksia vesialueiden omistajille. Korvauksia maksetaan kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä. Korvausten perusteena on vesialueeseen kohdistuva viehekalastuksesta aiheutuva rasitus. ELY-keskukset maksavat korvaukset kalastusalueille, jotka jakavat ne edelleen kalavesien omistajille.

Lähde: MMM 4.1.2016