Pitkään jatkuneet helteet ovat aiheuttaneet merkittäviä tappioita kalankasvattamoille. Lämpimässä vedessä happea on niukasti ja jos lämpötilaa ei saada laskettua kalat kuolevat.

· Hellejakso on aiheuttanut kalakuolemia keskisuomalaisilla kalankasvattamoilla. Ainakin yhdessä kasvattamossa lähes kaikki kalat ovat kuolleet helteisen sään takia.

– Vaihtolämpöisenä eläimenä kalat tarvitsevat lämpimällä säällä enemmän happea, mutta lämpimässä vedessä happea on vähemmän kuin viileässä vedessä. Hapettomuus aiheuttaa stressiä ja altistaa taudeille, kertoo Petri Heinimaa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta.

Taimen Oy:n kalanviljelylaitoksilla on tänä kesänä kerätty altaista huomattavasti tavanomaista enemmän kuolleita kaloja.

– Kalat hyytyvät helteeseen. Ne reagoivat kuumuuteen kuolemalla. Jokainen hellepäivä on liikaa, toimitusjohtaja Auli Kuusela toteaa.

Taimen-yhtiöt on keskittynyt lohikalojen, siian ja nieriän kasvatukseen ja jalostukseen. Yhtiöillä on yhteensä 30 tuotantolaitosta Manner-Suomessa, Ahvenanmaalla ja Ruotsissa. Poikastuotanto on keskitetty Keski-Suomeen.

Lohikaloille ihanteellinen lämpötila on 16 astetta

Luonnossa kala pystyy lämpimällä kelillä siirtymään syvälle, viileämpiin vesiin. Kalankasvatusaltaat ovat kuitenkin usein verrattain matalia, altailla on syvyyttä metristä kahteen metriä.

RKTL:n Laukaan yksikössä tilanne ei ole äitynyt vielä pahaksi, sillä kala-altaaseen on vedetty putki Peurunkajärven syvänteestä. Sen avulla altaaseen saadaan johdettua viileämpää vettä. Eniten helle piinaa pieniä pintavesilaitoksia.

– Tilannetta voidaan helpottaa ilmastamalla tai lisäämällä happea, mutta jos lämpötilat ovat kovin korkeat, niin sitten se lämpötila itsessään on kaloille tappava, Petri Heinimaa kertoo.

Lohikaloille optimaalinen veden lämpötila on 16 astetta. Tällä hetkellä järvien pintavedet ovat pitkälti yli 20 asteisia.

– Tällaisia hellejaksojahan on Keski-Suomessa kerran 50 vuodessa, mutta näyttää siltä, että pitkät hellejaksot ovat yleistyneet viime vuosikymmeninä, Heinimaa arvioi.

Myös mädintuotanto heikkenee

Taimen Oy:n Siikakosken kalanviljelylaitoksella Konnevedellä tehdään töitä kolmessa vuorossa, jotta kalat pysyisivät hengissä.

– Kaikki keinot veden hapettamiseksi ja viilentämiseksi ovat käytössä ja kuolleet kalat pyritään keräämään mahdollisimman nopeasti pois, Auli Kuusela kertoo.

Myös kalojen ruokinta on minimoitu.

– Jos kala syö, se tarvitsee vielä enemmän happea. Ruokinnan rajoittamisesta seuraa se, että kalojen kasvu hidastuu ja etenkin emokalojen mädintuotanto heikkenee, Petri Heinimaa selittää.

Hellejakson seuraukset näkyvät kalankasvattamoilla pitkään. Heikosta mädistä syntyy vähemmän ja heikompia poikasia. Helle jättää jälkensä myös hengissä selvinneisiin kaloihin.

– Normaalista hellejaksosta kalat toipuvat ja kirivät kasvussa kiinni, kun vesi viilenee. Mutta kun on kyse näin pitkästä hellejaksosta, niin kestää varmasti aikansa, jos koskaan saavuttavat sitä kasvua, joka ilman hellejaksoa olisi tullut, Auli Kuusela harmittelee.

Lähde: Yle 29.7.2014