Osoitteessa Kalat.fi aukesi 24.5. uusi sivusto, joka tarjoaa tietoa erityisesti vapaa-ajankalastajille. Sivustolta selviää esimerkiksi millaisia kalastuslupia tarvitaan ja miten kalakannoista huolehditaan. Osoitteesta löytyy myös kalastukseen liittyvät sähköiset palvelut ja ajankohtaiset kalastusrajoitukset.

Kalastusasioita hoitaa Suomessa monta eri tahoa. Tieto on tähän asti ollut hajallaan eri sivustoilla. Nyt halutaan tarjota kaikki olennainen samasta lähteestä. Kalat.fi on eräänlainen kala-asioiden näyteikkuna, joka kertoo tärkeimmät asiat tiiviisti ja ohjaa tarkempaa tietoa etsivän eteenpäin.

Sivustolta pääsee kätevästi myös kalastajien verkkopalveluihin. Toinen niistä on Kalastusrajoitus.fi, jossa kerrotaan missä vesistöissä kalastusta on rajoitettu. Toisessa voi puolestaan ilmoittaa sähköisesti kalanistutustiedoista, jotka on tähän asti ilmoitettu paperilomakkeella ELY-keskukselle. 

Sivuston sisällöstä vastaa monta eri tahoa. Mukana on maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus, Ely-keskukset ja Luonnonvarakeskus. Myös Kalatalouden Keskusliitto ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ovat osallistuneet sivuston suunnitteluun ja ovat mukana sen jatkokehittämisessä.

Lähde: MMM 24.5.2017