Kalastusvälineiden jätehuolto siirretään tuotteiden valmistajille ja maahantuojille (tuottajavastuu). Tuottajien on vuoden 2025 alusta lukien järjestettävä muovia sisältävien kalastusvälineiden erilliskeräys. Tarkemmat säännökset erilliskeräyksen järjestämisestä on jätelain nojalla annetussa asetuksessa.

Jätelaki, suomeksi https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221096 och på svenska https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2022/20221096

Valtioneuvoston asetus muovia sisältävistä kalastusvälineistä, suomeksi https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221319 och på svenska https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2022/20221319