Komission päätös 11.1.2012 on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä vasta 2.6.2012. Linkki päätökseen alla

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:143:0007:0013:FI:PDF 

Suomessa maa- ja metsätalousministeriö valmistelee komission päätöksen pohjalta esitystä laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta.

Lainmuutoksella nykyinen laki kalastusvakuutusyhdistyksistä kumottaisiin.

Uuden lain tavoitteena olisi edistää kalastuselinkeinon harjoittamista Suomen aluevesien ja talousvyöhykkeen erityisissä olosuhteissa. Uudistuksen myötä koko perusrakenne muuttuisi ja myös vakuutusturvan voimassaoloalue ja laajuus. Avomerialukset jäisivät kokonaan valtion tukeman vakuutusturvan ulkopuolelle.

Lähde: Euroopan unionin virallinen lehti L 143/7 ja SAKL 5.6.2012