Hallituksen esitys kaupallisen kalastuksen vakuutustukilain muuttamisesta on eduskunnan käsiteltävänä. Lähetekeskustelu käytiin 11.10 ja maa- ja metsätalousvaliokunta aloittaa käsittelyn 13.10.

Hallituksen esitys merkitsee valtion tuen puolittamista ja johtaa järjestelmän romuttumiseen. Hallitus ei ole ottanut huomioon lausuntokierroksen aikana esitettyjä näkökohtia.

Lähetekeskustelun aikana edustajat Nylander (r), Tolppanen (sd), Eloranta (sd) ja Essayah (k) kritisoivat voimakkaasti hallituksen esitystä.

Seuraukset tästä säästövaatimuksesta ovat dramaattiset, edustaja Nylander toteaa. Hallitus lupaa hallitusohjelmassaan vahvistaa kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä. Tämä esitys on kuitenkin räikeässä ristiriidassa tämän hyvän tavoitteen kanssa, Nylander jatkaa.

 

Tuntuu kummalliselta, että kun meillä Suomessa ei näitä ammattikalastajia ole kyllä liikaa ja, kuitenkin meillä koko ajan esimerkiksi ravintosuosituksissa korostetaan sitä kotimaisen kalan lisäämistä ja toivotaan, että meillä olisi ympäri vuoden käytettävissä kotimaista kalaa ruokapöydissä, niin tällä tavalla sitten näihin toiveisiin hallitus on vastaamassa, edustaja Essayah sanoi.

Hallituksen esitys, linkki

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_179+2016.aspx

Lähetekeskustelu, linkki

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_98+2016+5.aspx

Lähde: Eduskunta 12.10.2016 ja SAKL