Elinturvallisuusvirasto Evira on päivittänyt ohjeen Kalastustuotteiden valvonta.
 
Ohje on Eviran nettisivuilla, linkki
 
 
Suurimmat muutokset:
–       Luku 5.3 Dioksiinit ja PCB-yhdisteet on päivitetty
–       Luku 5.6 PAH-yhdisteet on päivitetty
–       Luku 6.2 Loisriskin vuoksi tehtävä jäädytyskäsittely on päivitetty
–       Luku 8 Lämpötilavaatimukset on päivitetty
–       Luku 11 Elintarvikkeista annettavat tiedot on päivitetty
–       Ohjeeseen on lisätty luku 12 Jäljitettävyys
–       Ohjeeseen on lisätty luku 13 Jäljitettävyystietojen toimittaminen
–       Ohjeeseen on lisätty luku 14 EU:n yhteinen kalastuspolitiikka (YKP)
–       Ohjeeseen on lisätty luku 15 Kaupallinen kalastus; sisävesi- ja merikalastus
–       Ohjeen liite Esimerkkejä veden ja jään omavalvonnan riittävyyden arvioinnista on poistettu
 
Lähde: Evira 2.8.2017