Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Luxemburgissa 27.–28.6.2016. Suomea kokouksessa edusti maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Suomi pyysi komissiota selventämään Euroopan meri- ja kalatalousrahaston osalta yli miljoonan euron yksityisten hankkeiden rahoittamista koskevaa epäselvää tilannetta sekä käynnistämään mahdollisimman nopeasti yleisasetuksen muutosprosessin. Ongelma koskee useimpia EU-maita, ja Suomen aloitetta kannatti 17 jäsenvaltiota.

– Suuret yksityiset investointihankkeet ovat keskeisiä sinisen biotalouden toimialan kasvun ja uudistumisen sekä uusien työpaikkojen syntymisen kannalta. Siksi olen tyytyväinen, että komissio on asiasta samaa mieltä jäsenmaiden kanssa ja valmistelee EU:n lainsäädännön muuttamista ongelman ratkaisemiseksi, ministeri Tiilikainen sanoo.

Lähde: MMM tiedote 28.6.2016