EU:n kalastusministerit kokoontuivat 17.-18. heinäkuuta epäviralliseen kokoukseen Espanjan Vigoon keskustelemaan kalatalousalan energiasiirtymän edistämisestä. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. Kokouksessa ministereiden, alan edustajien ja komissaari Virginijus Sinkevičiuksen välillä vallitsi laaja yhteisymmärrys siitä, että energiasiirtymällä, hiilijalanjäljen pienentämisellä ja energiatehokkuuden parantamisella on keskeinen merkitys ympäristön ja EU:n energiariippumattomuuden kannalta.

Samalla korostettiin, että onnistuneesti toteutettuna energiasiirtymä antaa myös mahdollisuuden tehdä alan kaipaama kehitysloikka keski-iältään 30-vuotiaan EU-kalastuslaivaston nykyaikaistamiseksi, alusten turvallisuuden parantamiseksi ja kustannusten pienentämiseksi. Se edistäisi merkittävästi yritysten kannattavuutta ja ala todennäköisesti houkuttelisi nykyistä enemmän uusia nuoria yrittäjiä.

Tämän hetken tilanteen osalta keskustelussa todettiin, että ala on toistaiseksi pääosin riippuvainen fossiilisista polttoaineista ja että alan energiasiirtymässä onnistuminen edellyttää merkittäviä teknologisia innovaatioita ja edistysaskeleita. Samalla todettiin, että EU:n kalatalousrahaston toimenpiteet ovat riittämättömät siirtymän tehokkaaseen tukemiseen ja on tärkeää, että siirtymää voidaan rahoittaa mahdollisimman laajasti myös muista EU:n ja yksityisistä rahoitusvälineistä. Lisäksi yhteisen kalastuspolitiikan laivastoa koskevat säännöt rajoittavat tarpeettomasti siirtymän toteuttamista.

”Meidän tulee tukea laaja-alaisesti alan energiasiirtymän vauhdittamiseksi tarvittavan tiedon ja osaamisen syntymistä. Lisäksi meidän on varmistettava, että kaikki siirtymää estävät tai hidastavat tarpeettomat esteet poistetaan ja varmistetaan yrityksille riittävä tuki investointeihin. Ne ovat edellytys siirtymän toteutumiselle käytännössä”, totesi ministeri Sari Essayah.

Kokouksessa vallitsi yhteisymmärrys siitä, että EU:ssa tarvitaan strateginen suunnitelma EU:n kalastuslaivaston energiasiirtymän hallituksi toteuttamiseksi. Komission aloite alan yritysten, järjestöjen, jäsenvaltioiden ja komission laaja-alaisesta kumppanuudesta sen laatimiseksi sai laajan tuen.

Lähde: MMM tiedote 18.7.2023