Valtion kalastusmaksuihin on tulossa hinnankorotus. Valtioneuvosto antoi asiasta esityksen eduskunnalle 16.9. Kalenterivuodelta perittävä kalastuksenhoitomaksu nousisi 22 eurosta 24 euroon ja läänikohtaiset viehekalastusmaksut 29 eurosta 31 euroon. Viikkomaksut olisivat edelleen seitsemän euroa eli niihin ei tulisi korotusta. Ehdotettu korotus perustuu elinkustannusindeksin nousuun. Vuosittain suoritetaan noin 250 000 vuoden kestävää kalastuksenhoitomaksua. Viikkolupia ostetaan noin 37 000 kappaletta. Maksuista kertyvillä varoilla esimerkiksi

  • tuetaan kalatalousjärjestöjen ja kalastusalueiden toimintaa,
  • maksetaan vesialueiden omistajille korvauksia onginta- ja pilkintäoikeuden käytöstä sekä
  • edistetään kalataloutta.

Maksuilla ei rahoiteta valtion kalataloushallinnon toimintaa. Viehekalastukseen ostetaan vuosittain noin 95 000 vuosilupaa ja reilut 45 000 viikkolupaa. Kertyneet varat palautetaan kalavesien omistajille korvauksena kalavesien käytöstä.

Lähde: MMM 17.9.2013