EU:n kalastusneuvosto pääsi 22.10.2015 poliittiseen yhteisymmärrykseen Itämeren kiintiöstä vuodelle 2016. Suluissa on muutos vuoteen 2015 verrattuna.

Turska läntinen (osa-alueet 22-24): 12 720 tonnia (-20 %)

Turska itäinen (osa-alueet 25-32): 41 143 tonnia (-20 %)

Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): 177 505 tonnia (+8,5 %)

Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): 120 872 (-24 %)

Kilohaili: 202 320 tonnia (-5,3 %)

Lohi pääallas ja Pohjanlahti: 95 928 kpl (0 %)

Lohi Suomenlahti: 13 106 kpl (0 %)

Ammattikalastajaliitto on kohtuullisen tyytyväinen kiintiösopuun. Lohi muodostaa taas kerran poikkeuksen.

–       Silakan osalta kiintiön pieneneminen jäi maltillisemmaksi kuin mitä EU:n komissio oli alun perin esittänyt. Elinkeino on jo pitkään edustanut näkemystä, jonka mukaan vuosittaiset muutokset kiintiöihin tulisivat olla kohtuullisia, jotta elinkeinon vakaus säilyisi, SAKL:n toimitusjohtaja Kim Jordas toteaa.

–       Pieni kilohailikiintiö hankaloittaa kuitenkin silakkakiintiöiden hyödyntämistä ja kalastusta etenkin Suomenlahdella ja pohjoisella pääaltaalla vaikka kilohailia on alueella runsaasti, Jordas jatkaa.

Pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö jäi tämän vuoden tasolle.

–       Tämä on selkeä pettymys. Komissio oli esittänyt kymmenen prosentin korotusta, mutta se jäi toteuttamatta poliittisen väännön seurauksena. Vähäinen korotus olisi ollut pieni hyvitys niille rajuille rajoitustoimille, joita ammattikalastus on kokenut jo vuosia.

–       Vaikka ammattikalastuksen aiheuttama kalastuspaine jo nykyään on hyvin alhainen, poliitikot haluavat pitää rannikon kalastuksen jatkuvassa kurimuksessa. Taustalla on pyrkimys siirtää kalavara kaupalliselta kalastukselta muille kalastajaryhmille.    

Suomenlahden lohikiintiö säilyi entisellä tasolla nähtävästi Viron toiminnan ansiosta.

Neuvosto pienensi jälleen turskakiintiöitä.  Turskan osalta tiedeyhteisö ei ole pystynyt tuottaman selkeitä kanta-arvioita ja neuvoja turskakantojen tilasta.

–       Suomen turskan kalastus on hyvin alhaisella tasolla, joten kiintiöleikkausten käytännön seuraukset jäävät pieniksi.

Lähde: MMM-tiedote 22.10.2015, dk.fisk

TIEDOTE2015