Yleistä

Valtion vedet mahdollistavat kaupallisen kalastuksen suurimmassa osassa Suomea. Kaupallista kalastusta varten kalastajan tulee hakea erillinen pyydyskohtainen kaupallisen kalastuksen lupa  Metsähallituksen eräsuunnittelijalta.

Kaikki valtion vesien kaupallisen kalastuksen luvat ja vuokrasopimukset erääntyvät vuoden 2019 lopussa. Lupahaku vuosille 2020-2024 käydään vuonna 2019.

Avoinna olevat haut ilmoitetaan tällä sivulla. Mahdollisia vapaita kaupallisen kalastuksen vesiä ja lupia voi kuitenkin tiedustella myös hakuaikojen ulkopuolella eräsuunnittelijoilta, joiden yhteystiedot löytyvät alta.

Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisillä vesialueilla merellä pelkkä kalastonhoitomaksun suorittaminen oikeuttaa kaupalliseen kalastukseen. Kalastonhoitomaksun ovat velvoitettuja maksamaan 18-64-vuotiaat. Poikkeuksen muodostavat lohen ja taimenen pyyntipaikat, jotka vuokrataan enintään viideksi vuodeksi kerrallaan toimijakohtaisen lohikiintiön omaavalle kaupalliselle kalastajalle.

Sisävesien yleisvesialueilla kaupalliseen kalastukseen tarvitsee aina erillisen luvan. Lupahaku vuosille 2020-2024 käydään vuonna 2019.

Erillisiä hakuja voidaan kuuluttaa yksittäisille vesialueille tai muutamille erillisille alueille myös valtakunnallisten hakuaikojen välissä.

Kuulutus: Kalastusluvat kaupalliseen kalastukseen vuosille 2020—2024 ovat haettavana 13.9.2019 saakka

Kaupallisen kalastuksen lupia tulee hakea hakulomakkeella, jotka voit ladata alla olevista linkeistä. Hakemukset on toimitettava osoitteeseen: Metsähallitus, Kirjaamo, PL 94, 01301 VANTAA tai sähköisesti kirjaamo@metsa.fi.

Vesialueluettelo keskeisimmistä kohteista, hakuilmoitus ja hakulomake ovat alla olevista linkeistä. Vesialueista voi tiedustella kalastuksen suunnittelijoilta: Lappi (pl. Inari, Utsjoki ja Enontekiö): Markku Vierelä, 040-6674656, Ylä-Lappi: Jarmo Huhtamella, 0400397534, Pohjanmaa–Kainuu: Pasi Korhonen, 040-1589412, Pohjois-Pohjanmaa, Koillismaa ja merialueet Kalajoesta pohjoiseen: Kari Sarajärvi,0400-296113,  Itä- ja Länsi-Suomi, sisävesialueet: Eero Hartikainen, 040-8219679, Merialueet Kokkolasta etelään: Mikko Malin, 040-8377548.

Hakulomakkeet ja ohjeet

Kaupallisen kalastuksen lupaa haetaan lomakkeella, joka tulee postittaa allekirjoitettuna Metsähallituksen kirjaamoon. Osoite on mainittu lomakkeella.

Hakulomake – 2020-2024 (PDF, 195 kt)
Hakulomake – Ylä-Lappi 2020-2024 (PDF, 195 kt)
Hakulomake – lohen ja taimenen pyyntipaikan vuokraaminen meressä (PDF, 196 kt)
Hakulomake – lohiregalepyyntipaikan vuokraaminen (PDF, 197 kt)
Hakulomake – osakkuuksien luovutus kaupalliseen kalastukseen (PDF, 561 kt)

Hakuohje – 2020-2024 (PDF, 297 kt)
Hakuohje – Ylä-Lappi 2020-2024 (PDF, 295 kt)
Hakuohje – lohen ja taimenen pyyntipaikan vuokraaminen meressä (PDF, 294 kt)
Hakuohje – lohiregalepyyntipaikan vuokraaminen (PDF, 361 kt)
Hakuohje – osakkuuksien luovutus kaupalliseen kalastukseen (PDF, 298 kt)

Kaupalliset kalastajat on ELY-keskusten päätöksellä jaettu kahteen ryhmään. 1. ryhmän kaupalliset kalastajat ovat etusijalla lupien saannissa suhteessa 2. ryhmän kaupallisiin kalastajiin. Myös paikalliset kalastajat ovat etusijalla lupien saannissa. Paikallisuus määritetään ensisijaisesti hakijan kotikunnan mukaan.

Hakijan muut kalastusmahdollisuudet esimerkiksi osakaskuntien vesillä voivat vaikuttaa luvan saantiin. Lupien myöntämisessä huomioidaan kokonaisuutena hakijoiden kalastusmahdollisuudet. Hakijan aiempi kalastushistoria kyseisellä alueella tai paikassa katsotaan eduksi.

Lupiin kuuluu lupaehtojen lisäksi saalisilmoitusvelvoite Metsähallitukselle. Luvat voidaan peruuttaa väärinkäytösten, lainsäädännön rikkomisen tai lainsäädännön muutosten takia kesken lupakauden.

Myönnetyn kalastusluvan käyttämättä jättäminen ilman perusteltua syytä heikentää hakijan mahdollisuutta saada lupia tulevaisuudessa. Lupien myöntämisen yhtenä tavoitteena on myönnettyjen kalastuslupien tarkoituksenmukainen käyttö.

Kaupallisen kalastuksen lupien hinnat säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista (888/2017). Hinnoittelu on pyydyksittäin per kalenterivuosi.

Huom! Hinnat vuodelle 2020 ja siitä eteenpäin eivät ole vielä tiedossa.


PyydysHinta / kalenterivuosi
nuotta100 €
rysä (enintään 1,5 m korkea)10 €
isorysä (1,5-5 m korkea)60 €
isorysä (yli 5 m korkea)130 €
trooli200 €
verkko (31 m), rapumerta, katiska (3 kpl), syöttikoukut (10 kpl)
ja enintään 100 koukun pitkäsiima
3 €

Lisätietoja ja neuvoja kaupalliseen kalastukseen liittyen saat Metsähallituksen eräsuunnittelijoilta:

§  Ylä-Lappi: eräsuunnittelija Jarmo Huhtamella

§  Lappi (poislukien Inari, Utsjoki ja Enontekiö): eräsuunnittelija Markku Vierelä

§  Pohjois-Pohjanmaa, Koillismaa ja merialueet Kalajoelta pohjoiseen: eräsuunnittelija Kari Sarajärvi

§  Kainuu: eräsuunnittelija Pasi Korhonen

§  Itä- ja Länsi-Suomi, sisävesialueet: eräsuunnittelija Eero Hartikainen

§  Merialueet Kokkolasta etelään: erikoissuunnittelija Mikko Malin

Lähde: Metsähallitus 18.8.2019, linkki https://www.eraluvat.fi/kalastus/kaupallinen-kalastus.html