Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt esityksen kalastuslaiksi oikeusministeriön laintarkastukseen.

Esitys lähetettiin lausuntokierrokselle viime vuoden joulukuussa ja lausuntoja annettiin noin 210 kappaletta. Hallituksen esitys uudeksi kalastuslaiksi on tarkoitus viedä eduskuntaan kevätkauden aikana, jotta eduskunnalle jää riittävästi aikaa esityksen käsittelyyn. Ministeriön tavoitteena on yhä, että uusi laki tulisi voimaan ensi vuoden alusta ja että siirtymäsäännösten avulla uuteen lakiin siirtyminen tapahtuisi mahdollisimman sujuvasti.

Ministeriö valmistelee nyt myös kalastusasetusta ja suunnitelmana on, että alustava luonnos asetukseksi olisi valmiina toukokuussa. Valmistelu tehdään nopeassa aikataulussa, jotta eduskunta saa luonnoksen nähtäväksi lakiluonnoksen käsittelyn aikana.

Lähde: MMM 11.3.2014