Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on tänään 3.3. antanut mietintönsä hallituksen kalastuslakiesityksestä. Valiokunnan mietintöön sisältyy eräitä muutosehdotuksia ja huomautuksia. Suomen Ammattikalastajaliitto on tyytyväinen siihen, että laki lopulta etenee.

Esitystä kalastuslaiksi on valmisteltu vuodesta 2008. Valmistelu on muodoltaan ollut avointa ja erilaisia selvityksiä on laadittu runsaasti, toteaa Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas. Maa- ja metsätalousministeriö on lakiesityksessään suhteellisen ansiokkaasti yrittänyt sovitella kalatalousalan ja ympäristösuojelun osapuolten erilaisia intressejä, samalla huomioiden yhteiskunnallisen keskustelun ja painotukset. Eduskunnan valiokunnat ovat nyt loppuvaiheessa kuulleet eri tahoja laajasti.

On hyvä, että maa- ja metsätalousvaliokunta nyt on antanut mietintönsä laista ja että koko eduskunta pääsee äänestämään asiasta vielä tämän eduskunnan aikana, Jordas jatkaa. Nyt on syytä saattaa pitkä prosessi päätökseen ja lähteä tältä pohjalta rakentamaan kalatalousalaa yhdessä.

Mikään taho ei todennäköisesti ole täysin tyytyväinen lopputulokseen, eivät myöskään ammattikalastajat.Alueellinen kalastuslupa kaupalliselle kalastukselle on tietysti jonkinlainen avaus, mutta sen tulokset näkyvät vasta tulevaisuudessa. Pyrkimys selkeämpään jakoon vapaa-ajankalastuksen ja kaupallisen kalastuksen välillä näkyy myös kalastuslakiesityksessä. Jonkinlainen kauneusvirhe tässä kuitenkin syntyi kun sisävesialueen vapaa-ajankalastukselle on annettu oikeus myydä vähäisiä määriä kalaa. On kuitenkin huomattava, että tässäkin toiminnassa on kuitenkin noudatettava yleisiä elintarvikemääräyksiä.

Ratkaisevaa kaupallisen kalastuksen osalta on kuitenkin miten jatkossa lain perusteella annettavat tarkemmat määräykset kohtelevat kaupallista kalastusta. Kaupallisella kalastuksella on oltava mahdollisuus toimia kestävästi ja kannattavasti, jotta suomalaiselle kuluttajalle voidaan tarjota myös tulevaisuudessa kotimaista pyydettyä kalaa.