kuva1

Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä järjesti Reposaaressa alueen ammattikalastajille tiedotustilaisuuden jossa paneuduttiin uuteen kalastuslakiin ja lupatilanteeseen. Paikalla oli reilut kolmekymmentä asiasta kiinnostunutta kuulijaa mikä osoitti, että tilaisuudelle oli tarvetta.

Ylitarkastaja Mikko Malin Metsähallituksesta alusti ammattikalastajien kalastuslupiin liittyvistä muutoksista Metsähallituksen vesillä. Uuden kalastuslain tuomat muutokset ovat puhuttaneet kaikkia vesillä liikkuvia ja toiminnanjohtaja Johanna Möttönen Satakunnan kalatalouskeskuksesta kävi läpi keskeisiä muutoksia jotka vaikuttavat kalastajan arkeen.
 
Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmän sekä Euroopan Meri ja kalatalousrahaston tarjoamista mahdollisuuksista kertoi kalatalousasiamies Petri Rannikko. Ryhmän toiminta on alkanut vuoden alussa.
Reposaaren tilaisuus oli päänavaus kalastajien suuntaan ja aktiivisuudesta päätellen asiat kiinnostavat. Tapahtumia ja tapaamisia tullaan järjestämään myös jatkossa, ja Rannikko haastoi kalastajia kertomaan aktiivisesti toiveistaan kehityshankkeiden suhteen. Tehty työ tuottaa paremman lopputuloksen kun se kohdistuu tarkasti kalastajilta tulleisiin ongelmakohtiin, esitti Rannikko.
Lisätietoja:

Petri Rannikko petri.rannikko@ravakka.fi