Meriseli-57selkameri

Selkämeren Ammattikalastajat on aloittanut yhteistyöhankeen ”Kalastuksen perinteet ja nykypäivä – Selkämeren kansallispuisto merellisen kulttuurin välittäjänä”. Kalastus on tärkeä osa rannikon maisemaa, ja hankkeen aikana käynnistetään eri toimijoiden välinen yhteistyö jolla tallennetaan ja esitellään Selkämeren kansallispuiston kalastuskulttuuria luonnonarvojen rinnalla. Tämä on koko rannikon yhteinen tehtävä ja haaste.

Selkämeren rannikko on ollut koko kalastuksen historian ajan tärkeä osa maakuntien elintarvikehuoltoa ja pitkiä jaksoja merkitys on ollut myös valtakunnallinen. Tänä päivänä kalastuksen historia näkyy vielä Selkämeren rannikon ja saariston luonnossa ja maisemassa. Kun Selkämeren kansallispuisto vuonna 2011 perustettiin, olikin luonnollista, että ensimmäistä kertaa kansallispuiston perustamistarkoituksiin nostettiin alueen luonnon ja kulttuuriperinnön suojelun ja hoidon rinnalle myös ammattikalastuksen jatkuvuuden turvaaminen.

Hankkeen päätavoite on suomalaisen kalastuskulttuurin elämyksellinen esittely. Monipuolisesti ja laadukkaasti esitelty kulttuuriperintö lisää Selkämeren kansallispuistoon tutustuvien henkilöiden kiinnostusta alueeseen, ja luo maisemalle ja sen rakenteille uusia merkityksiä. Näiden merkitysten kautta merellisen ekosysteemin, siihen yhdistyvän ihmistoiminnan ja niiden yhdessä muodostaman kokonaisuuden ymmärrys paranee.

Yhdistämällä nykyiset toimintamallit perinnetiedon esittelyllä aikaan, jolloin kala ja kalastaja olivat arvostettu osa meriympäristöä, voidaan korjata nykyihmisen katkennutta kontaktia ympäristöön ja sen tarjoamaan lähiruokaan. Samalla lisätään ammattikalastuksen arvostusta, joka tukee kalastuksen kestävää kehitystä.

Hanke haastaa myös Selkämeren ammattikalastajat etsimään kuvia ja tarinoita, jotka kertovat ammatin vaiheista. Osa kuvamateriaalista katoaa ajan myötä ja tarinat unohtuvat. Tämä maailma voidaan kuitenkin palauttaa laajempaa tietoon, mutta työ ei onnistu ilman kalastajien apua.

Hankkeesta lisää täällä